خدمات پردیس مهام سبز آوا

احداث سازه گلخانه طرح اسپانیایی (گاتیک)

نصب و تعویض پوشش پلاستیک گلخانه و توری ضد حشره

اجرای سیستم آبیاری و اتوماسیون تغذیه

نصب پرده های انرژی سیو و سایه‌انداز

نصب انواع سیستم های گرمایش

نصب سیستم خنک کننده فن و پد

نصب سیستم کنترل رطوبت مه پاش و فن سیرکوله

اتوماسیون و هوشمندسازی گلخانه

انجام خدمات مشاوره کشت و تهیه نهاده